LARM Radio er en netbaseret podcastradio, der produceres af studerende, forskere, radioentu-siaster og måske dig? Disse sider henvender sig primært til nye og kommende producenter af LARM Radio. Her kan du læse lidt om projektets overordnede linjer og om hvordan du kan blive en del af LARM Radio.

Hvad er LARM Radio? Den korte version

LARM Radio er en netbaseret podcastradio. Den er produceret af studerende, forskere, radioentusiaster og måske dig? LARM Radio er en platform for eksperimenter inden for radio-og lydproduktion. Vi ønsker at udvikle en radio, der gør os klogere. En radio, der stiller gode spørgsmål og skaber ny viden. Og først og fremmest en radio, der udforsker hvordan tanker, ideer og undersøgelser kan tage lydlig form.

LARM Radio kan tilbyde dig feedback på idé, optagelse og redigering. Desuden kan du låne udstyr (Zoom H4n og et produktionsabonnement til programmet Hindenburg).

Vejledende retningslinjer for overholdelse af ophavsret

Ved publicering af materiale fra LARM-radio skal ophavsretsloven, herunder lovens bestemmlser om brug af citat Ophavsretsloven § 22, overholdes.

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Hvad der er i overensstemmelse med god skik beror i nogen grad på et skøn. Til vejledning kan eksempelvis nævnes:

  • Det er tilladt at citere, hvis citatet belyser noget, som i øvrigt behandles selvstændigt i den sammenhæng, hvori citatet benyttes. Behovet for citatet skal altså fremgå af den kontekst, det optræder i. Dette svarer til anvendelsen af citater i akademiske tekster.
  • Citatet skal bruges loyalt, dvs. dets indhold må ikke forvrænges, bearbejdes, ændres eller gøres tilgængelig for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart.
  • Et citat skal (normalt) indgå i et andet værk, som frembrignes af den citerende. Det vil sige, at citater normalt ikke må stå alene og må heller ikke indgå i en sampling af fritstående citater. Citatretten er mere begrænset for musik end for tekst. F.eks. er det tilladt at udgive ”Bevinged ord” men ikke musikalske potpourrier.
  • Citatet må ikke anvendes i kommercielt øjemed, fx i reklamer.
  • Ophavsmanden til citatet skal navngives.

Der skal indhentes tilladelse hos rettighedshavere, hvis materialet bearbejdes eller citeres på en måde som rækker ud over almindelig god skik for citation.