#7 Afslutning: Sendeplaner og titelforvirring

Udsendelse

I sidste afsnit af “Fra bånd til bit” fortæller Allan Mikkelsen om de fejl, der kan forekomme, når udsendelserne registreres. En udsendelses titel kan afvige fra de forskellige oversigter og udsendelser kan blive placeret forkert. Her er de originale radiosendeplaner en stor hjælp. Til sidst reflekterer Allan over radioarkivets kulturelle betydning for nutiden og fremtiden.
I afsnittet citeres der fra DR-udsendelserne: Lykkelige minutter der dræber (DR P1, 10/7-1971, kl. 13.15); Island – Uddrag af reportager om den vulkanske ø og dens befolkning (DR P2, 1/4-1954, kl. 19.45); Island i hverdagsdragt – Reportage om naturkræfter, moderne industri og økonomi i Europas yngste republik (DR P1, 1/9-1954, kl. 20.25), Taler af Adolf Hitler fra 1930’erne (ukendt dato); BBC sender til Danmark (24/3-1945).